“Dreams” on BR-Klassik

Arien aus Opern von Charles Gounod, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini und Giacomo Meyerbeer | Pretty Yende (Sopran) | Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi | Leitung: Giacomo Sagripanti

Feature: ARD Mediathek